Договір підряду

Договір підряду № 1

 

Місто__________________

Тел. агента_____________________

Кількість сторінок________________

Кількість додатків________________

Дата укладання_______________

Дата початку робіт______________

Дата закінчення робіт____________

 

Сторони договору

1 Замовник назва  
    код ЄДРПОУ  
    ІПН  
    керівник (ПІБ)  
    тел. e-mail  
    адреса  
    рахунок  
2 Підрядник назва  
    код ЄДРПОУ  
    ІПН  
    керівник (ПІБ)  
    тел. e-mail  
    адреса  
    рахунок  

 

Учасники

Статус Назва організації ПІБ керівника ПІБ менеджера Дати Вартість послуг
початку закінчення
тел. e-mail тел.e-mail тел. e-mail
Дизайнер            
Проєктант            
Кошторисник            
Куратор            
Постачальник            
Експедитор            

 

Об’єкт

Назва об’єкту  
Тип призначення  
Адреса  
Параметри об’єкту загальна площа поверхів клас робіт сума кошториса
       

 

Види, об’єми і терміни робіт

Назви  робіт Объ’єм робіт Терміни робіт Гарантії Назва субпідрядника тел.
л/год грн. поч. зак. якості  e-mail
             
             

Документи до видів робіт 

Вид робіт Інженерний план (схема) Кошторис Календарний план Загальний журнал робіт
           
ПІБ виконавця ПІБ виконавця ПІБ виконавця ПІБ відповідального
       
тел. e-mail виконавця тел. e-mail виконавця тел. e-mail виконавця тел. e-mail відповідального
       

Додатки до договору підряду

Назви документів Виконавець Відповідальний
 додатків до договору підряду ПІБ, тел. e-mail ПІБ, тел. e-mail
1) архітектурний та/або дизайн проєкт;    
2) проєкт організації робіт (ПОР);    
3) проект виробництва робіт (ПВР);    
4) кошторис робіт (з локальними та загальним);    
5) графік поставки матеріалів та обладнання;    
6) графік виробництва та прийому етапів робіт;    
7) графік оплати матеріалів та етапів робіт;    
8) шаблон  Загального журналу робіт.    
9) договір страхування робіт та відповідальності підрядника    
10) дозвіл на початок робіт    

 

  1. Предмет договору

1.1.Замовник зобов’язується:
– надати підряднику будівельний майданчик;
– надати підряднику узгоджену проектно-кошторисну документацію (ПКД) (додаток № ____ );
– прийняти виконані ремонтно-будівельні роботи і оплатити їх.

1.2. Підрядник зобов’язується виконати ремонтно-будівельні роботи відповідно до ПКД, у терміни, узгоджені у разділі ____ цього договору.

2. Види ремонтно-будівельних робіт:
а) загально-будівельні (пристрій фундаменту, стін, перекриттів, підлог, покрівлі, фасаду, установка вікон, дверей, перегородок, конструкцій);
б) оздоблювальні (стін, стель, підлог);
в) сантехнічні (пристрій водопостачання та каналізації);
г) теплопостачання (встановлення та підключення обладнання і системи водопостачання);
д) газопостачання (встановлення та підключення обладнання);
е) електропостачання (установка ел. обладнання та трасування);
ж) вентиляції і кондиціонування;
з) сигналізації пожежної та охоронної;
і) телекомунікації;
к) благоустрою об’єкта та / або території.

3. Учасники організації робіт на об’єкті:
Замовник та Підрядник, як сторони договору та агент забезпечення Замовника і Підрядника, дизайнер, проектант, кошторисник, куратор, експедитор.
1) Агент забезпечення Замовника – особа, що забезпечило укладення цього договору з боку Замовника.
2) Агент забезпечення Підрядника – особа, що забезпечило укладення цього договору з боку Підрядника.
3) Дизайнер – особа, уповноважена Замовником на складання ескізного архітектурного проекту і / або проекту інтер’єру об’єкта і на складання на їх основі проектного завдання для проектанта.
4) Проєктант – особа, уповноважена підрядником і / або замовником при їх узгодженні складати і вносити зміни в інженерні і календарні плани.
5) Кошторисник – особа, уповноважена замовником і / або підрядником при їх узгодженні складати кошториси виконання робіт і надання послуг з погодженням сторін.
6) Куратор – особа, уповноважена замовником і узгоджене з підрядником на здійснення контролю та нагляду за ремонтно-будівельними роботами: а саме на вхідний, операційний і приймальний контроль, а також на координацію дій всіхпідрядників на об’єкті.
7) Експедитор – особа, уповноважена підрядником і / або замовником за погодженням сторін на організацію доставки, навантаження-розвантаження, занесення та / або підйому будівельних матеріалів і обладнання.

4. Документи організації робіт:
а) проєктно-кошторисна документація включає: кошторису, інженерні та календарні плани виробничих робіт,
б) дозволу на початок роботи відповідних організацій,
в) договір страхування об’єкта або комплексу робіт.

4.1. Інженерні плани (схеми, креслення) на всі види робіт, визначені в договорі.

4.2. Календарні плани:
а) підготовки фронту робіт (сприяння замовником);
б) поставки матеріалів і устаткування;
в) виконання робіт;
г) контролю і прийому якості та обсягів робіт;
д) оплати етапів робіт і поставки матеріалів.

4.3. Кошториси.
а) Кошторис визначає вид робіт, її зміст, обсяг (в людино-годинах, в одиницях робіт), ціни одиниць робіт і людино-години використовуваних матеріалів і устаткування, і їх вартості.
Локальні кошториси складаються з відповідного виду робіт:
Загальні кошториси – з усього комплексу робіт, визначеному в договорі.
б) Кошторис є приблизним, тобто допускає внесення в неї змін до обсягів робіт, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищують 10% визначеної в локальному кошторисі ціни і не змінюють характер робіт, визначених договором.
Інші зміни в кошторис можуть вноситися тільки за згодою сторін.
в) Кошторисні ціни на будівельні товари, роботи і послуги визначаються на момент укладення договору, а ціни в актах прийому матеріалів, робіт, послуг визначаються на день їх оплати, пропорційно співвідношенню цін кошторисних і середніх цін «Ринку профі» на дати підписання кошторисів і актів прийому з цими товарами, роботами і послугами.

4.4. Проєктно-кошторисна документація складається Підрядником на підставі вихідних даних і завдання на проєктування, які представляються Замовником у вигляді інвесторських (приблизних) кошторисів, інженерних і календарних планів інвестора-замовника. Інвесторські (приблизні) кошторису, інженерні та календарні плани складаються фахівцями, акредитованими «Ринком профі» або організаціями, що мають ліцензії на проектні та вишукувальні роботи на замовлення і за рахунок Замовника.

4.5. Договір страхування об’єкта або комплексу робіт, підписаний Підрядником зі страховою компанією, на суму достатню для відшкодування витрат на усунення наслідків страхових випадків.

4.6. Дозвіл на початок будівельних і ремонтно-будівельних робіт:
а) відповідного територіального відділення ДАБК, у випадках передбачених законом і нормативно-правовими актами, бере Замовник;
б) органу управління колективною власністю об’єкта або його власника бере Замовник;
в) відповідних власників інженерних мереж, що забезпечують об’єкт електроенергією, водопостачанням і каналізацією, теплопостачанням і вентиляцією, газопостачанням і телекомунікацією, якщо в процесі виробництва робіт виникне необхідність внесення змін в їх пристрій і / або режим роботи, бере Підрядник.

5.Документи виконання робіт.
Загальний журнал робіт, акти та листи-повідомлення є невід’ємною частиною договору.

5.1. Загальний журнал робіт:
а) основний первинний виробничий документ, що відображає послідовність, терміни і якість ремонтно-будівельних робіт;
б) веде особа, відповідальна за ремонтно-будівельні роботи, певний Підрядником;
в) затверджує Замовник, контролює його ведення і зберігає після прийому робіт, і передає його експлуатуючої організації;
г) повинен бути прошнурований, пронумерований, оформлений усіма підписами та відбитками печаток сторін.

5.2. Загальний журнал робіт має 6 таких документів:
а) список усіх субпідрядників і всього персоналу об’єкта;
б) відомості про забезпечення фронту робіт (про сприяння);
в) відомість матеріалів і устаткування отриманих, використаних і залишилися;
г) відомості про виконання робіт;
д) відомість результатів контролю;
е) вказівки і зауваження замовника і / або інших контролюючих органів.

5.3. Акти – первинні юридичні документи, що підтверджують факт прийому майна, матеріалів, робіт, послуг, їх якості, підписуються уповноваженими особами сторін.
Акти прийому мають п’ять видів:
1) Прийому майна замовника для збереження.
2) Прийому готовності фронту робіт об’єкта (його енерго, – водо, – стоко, – тепло забезпечення, визначення місць відпочинку і прийому їжі).
3) Прийому – передачі матеріалів і устаткування.
4) Прийому прихованих і особливо важливих робіт.
5) Прийому виконаних робіт.

5.4. Листи-повідомлення – юридичні документи, що підтверджують факт повідомлення сторони, повноважним представником іншої сторони.
Листи-повідомлення мають шість видів:
а) про неготовність / готовності фронту робіт;
б) про непридатність матеріалів або про загрозу якості через вказівки або інших обставин;
в) про необхідність проведення додаткових робіт;
г) про перевищення кошторисів;
д) про виправлення недоліків;
е) про призупинення або розірвання договору;
ж) про можливий продаж робіт;
з) про дату прийому робіт або їх етапів;
і) про контроль і нагляд робіт.

6. Сприяння замовника підряднику

6.1. Сприяння Замовника підряднику складається:
а) в забезпеченні об’єкта:
– енергопостачанням;
– водою і каналізацією;
– теплопостачанням і вентиляцією;
– місцями для прийому їжі, перевдягання, зберігання інструментів і матеріалів;
– умовами робіт згідно вимог техніки безпеки та норм екології;
б) в забезпеченні робіт:
– матеріалами і обладнанням;
– дозвільними документами;
– можливістю відключення інженерних мереж;
– доступом персоналу Підрядника на об’єкт згідно з графіком і планом робіт.

6.2. Факт сприяння Замовника Підряднику підтверджується актами:
– готовності та забезпечення об’єкту та буд майданчика (фронту робіт);
– прийому матеріалів і устаткування.

6.3. У разі відмови Підрядника від підписання актів Замовник:
– повинен усунути всі недоліки, зазначені підрядником у Загальних журналі робіт, згідно п.6 цього договору;
– може підписати акт в односторонньому порядку, якщо він забезпечив сприяння Підряднику, з візуванням його агентами забезпечення Замовника та / або Підрядника, або акредитованими «Ринком профі» кураторами.

6.4. У разі невиконання Замовником сприяння Підряднику він має право:
– вимагати від замовника відшкодування збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи, або підвищенням ціни роботи;
– не приступайте до роботи, а розпочату роботу призупинити;
– розірвати договір підряду, попередивши Замовника за 10 днів до розірвання із зазначенням причин його розірвання.

7. Порядок поставки матеріалів і устаткування

7.1. Якщо поставка матеріалів і обладнання здійснюється Підрядником, то:
– він зобов’язаний узгодити з замовником номенклатуру, обсяг, якість, виробника, ціну товару і підписати у нього акт входить контролю;
– він відповідає за їх належну якість, за їх збереження, за його втрату або пошкодження і за його використання відповідно до встановлених норм;
– він несе ризики їх випадкового знищення або підтвердження до підписання акту прийому відповідних робіт;
– він враховує в акті приймання виконаних робіт обсяги тільки використаних матеріалів та обладнання, згідно з нормативами їх використання.

7.2. Якщо поставка матеріалів і обладнання здійснюється Замовником, то:
– він зобов’язаний узгодити з Підрядником якість і обсяг товару, тоді він не несе відповідальність за його якість, а несе тільки за обтяження товару правами третіх осіб;
– він зобов’язаний передати товар Підряднику по акту прийому-передачі майна та підписати акт входить контролю якості товару;
– після підписання акту прийому-передачі товару Підрядник несе відповідальність за збереження товару, його втрату, пошкодження і використання відповідно до встановлених норм, а також ризики його випадкового пошкодження або знищення, до підписання акта прийому виконаних робіт;
– він враховує в акті приймання виконаних робіт кількість поставленого, використаного і залишився товару;
– він приймає назад (залишки і основні відходи матеріалів і обладнання) за актом його прийому-передачі після підписання акту виконаних робіт протягом 5 днів.

7.3. Якщо Замовник:
а) не погоджує протягом 3-х днів номенклатуру, обсяг, якість і ціну товару, поставляється підрядником, то
– він зобов’язаний сам здійснити поставку аналогічних товарів згідно з календарним планом постачання протягом 5 днів з дня відмови в узгодженні,
– він зобов’язаний прийняти по акту вхідного контролю товари, поставлені Підрядником, якщо він не поставить товари в вищевказані терміни,
– він зобов’язаний відшкодувати простої, пов’язані з порушенням термінів поставки товарів;
б) не постачає товар згідно з календарним планом його поставки, то
– він зобов’язаний відшкодувати підрядникові всі його витрати (пов’язані з простоєм) і відшкодувати всі його збитки;
– підрядник отримує право на розірвання договору і відшкодування збитків;
в) не приймає назад залишки і основні відходи матеріалів і обладнання протягом 5 днів після підписання акту виконання всіх робіт на об’єкті, то підрядник має право розпорядитися ними на власний розсуд.

7.4. Якщо Підрядник:
а) не погоджує протягом 3-х днів номенклатуру, обсяг і якість необхідного товару, що поставляється Замовником, то:
– він зобов’язаний обґрунтувати відмову в погодженні (обґрунтуванням відмови може бути лише невідповідність товару номенклатурі і кількості, зазначеній в накладній або в кошторисі, або його стандартам якості);
– він може, якщо відмова обгрунтовано, перенести терміни початку і / або закінчення робіт на термін поставки узгодженого товару;
– він повинен, якщо відмова не обгрунтовано, відшкодувати Замовнику всі збитки, що виникли через неузгодження поставки товару;
б) не поставить товар згідно з календарним планом його поставки, то
– він зобов’язаний відшкодувати Замовнику всі його збитки, пов’язані з вимушеним простоєм;
– Замовник отримує право на розірвання договору і відшкодування збитків.

7.5. Поставка матеріалів і обладнання:
– здійснюється на підставі накладних та / або актів прийому-передачі (підписаних сторонами) згідно з чинним законодавством;
– здійснюється на підставі акта входить контролю якості матеріалів і обладнання, і їх відповідності з кошторисом, підписаного повноправними представниками сторін.

7.6. Порядок поставки матеріалів і устаткування.
Поставка матеріалів і обладнання на об’єкт здійснюється на умовах франко-склад (місце зберігання) – Підрядника на об’єкті або на іншому складі за погодженням сторін.
Послуги експедиції товару (доставка, навантаження-розвантаження, занос, підйом) здійснює або оплачує сторона, яка взяла на себе постачання цього товару.
Послуги складування, зберігання і подачі на буд. майданчик (на об’єкт) товару здійснює за свій рахунок Підрядник.

8.Порядок виконання робіт

8.1. Підрядник зобов’язаний здійснити всі ремонтно-будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисною документацією, яка є невід’ємною частиною цього договору. Підрядник приступає до робіт за цим договором лише після отримання дозволів на початок робіт і договору страхування, визначених у п.4.5 – 4.6. справжньої угоди.

8.2. Проектно-кошторисна документація розробляється Підрядником на підставі:
– завдання на проектування Замовника або його інвесторських (приблизних) кошторисів, проектів інженерних і календарних планів, які є невід’ємною частиною цього договору;
– оплати замовником авансу в розмірі п’яти відсотків від суми інвесторської (приблизної) кошторису або в розмірі, узгодженому сторонами.

8.3. Проектно-кошторисна документація затверджується і приймається Замовником по акту прийому першого етапу робіт за цим договором.
У разі не обгрунтованої відмови Замовника прийняти і затвердити цю документацію, вона і сума авансу залишаються у Підрядника.
Достатніми підставами відмови прийняття проектно-кошторисної документації є:
– її невідповідність завданням на проектування Замовника та / або (приблизної) інвесторської версії, яка допускає відхилення не більше 10% від відповідної локального кошторису;
– її невідповідність ДБН.

8.4. Замовник має право вносити зміни в затверджену документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами за вартістю, що не перевищує десяти відсотків визначеної у кошторисі ціни і не змінює характер робіт, визначених договором.
У разі перевищення цієї вартості зміни вносяться лише за згодою підрядника.
В цьому випадку Підрядник має право відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків.

8.5. Матеріально-технічне забезпечення:
– покладається на Підрядника, якщо Замовник не взяв сам на себе це забезпечення;
– здійснюється за календарним планом, стороною, що взяла на себе це забезпечення;
– в порядку визначеному в п.7 договору підряду.

8.6. Використання матеріалів і устаткування.
Використання матеріалів та обладнання здійснює Підрядник під час виконання робіт, згідно їх паспортами і / або технологій їх використання, затвердженими їх виробником, а також проектно-кошторисною документацією цього договору.
Якщо робота виконується частково або в повному обсязі з матеріалів і / або обладнання Замовника, то Підрядник відповідає за:
– невиконання або неналежне виконання і якість робіт, обумовлене недоліками матеріалу і / або обладнання, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути ним виявлені при належному їх прийомі;
– відповідність використання матеріалів обладнання нормам і правилам їх використання, визначених у проектно-кошторисній документації і / або в технології їх використання / застосування, затвердженої виробником;
– дотримання термінів повернення їх залишків та основних відходів, які не повинні перевищувати 3-х робочих днів з дати підписання акта виконаних робіт.

8.7. Вказівки Підряднику має право давати Замовник (або призначений ним куратор), з обов’язковим їх занесенням в загальному журналі робіт.
Підрядник зобов’язаний виконати вказівки Замовника, якщо вони відповідають таким умовам:
– не вносять змін до проектно-кошторисну документацію цього договору, або вносять в рамках, визначених п.8.4 цього договору;
– їх дотримання не загрожує якості або придатності результату роботи, а також безпеки праці на об’єкті.
Якщо вказівки Замовника не відповідають вищесказаним умов, то Підрядник отримує право на розірвання договору і відшкодування збитків. Обов’язок доведення невідповідності вказівок цих умов покладається на Підрядника.

8.8. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалів, обладнання або об’єкта до їх приймання Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежать від Замовника.

8.9. Підрядник, який виявив у ході ремонтно-будівельних робіт не враховані проектно-кошторисною документацією види і / або обсяги необхідних робіт, зобов’язаний повідомити про це Замовника листом-повідомленням “про збільшення кошторису”, в якому запропонувати відповідні зміни в проектно-кошторисну документацію цього договору.
Замовник протягом 5 робочих днів повинен прийняти або відхилити ці зміни, поставивши відповідну резолюцію на листі-повідомленні “про збільшення кошторисів”.
У разі прийому цих змін вони стають невід’ємною частиною цього договору.
У разі відмови від резолюції або відхилення цих запропонованих змін Підрядник має право призупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, завданих цим зупиненням, на замовника.
Замовник звільняється від відшкодування збитків, якщо доведе, що у проведенні додаткових робіт немає необхідності і має право на відшкодування збитків від порушення календарного плану робіт.

9. Порядок контролю якості і приймання робіт

9.1.В метою здійснення контролю ходу та якості ремонтно-будівельних робіт Замовник або найнятий ним куратор:
а) вносять зміни у проектно-кошторисну документацію, згідно з цим договором;
б) підписують акти прийому-передачі матеріалів і устаткування Підряднику;
в) підписують акти вхідного контролю: кількості, якості матеріалів і обладнання та їх відповідності проектно-кошторисної документації та їх стандартам якості;
г) здійснюють нагляд за дотриманням технологій виробництва робіт техніки безпеки та норм екології, використання матеріалів і обладнання, дають вказівки Підрядчикам, заносячи їх в загальний журнал робіт, за технологією і порядку організації робіт, а так само щодо усунення недоліків;
д) припиняють виконання робіт або їх видів на одну добу (без урахування їх як вимушеного простою з вини Замовника) для врегулювання суперечок між сторонами по порядку і технології виробництва робіт;
е) підписують акти операційного контролю виконання робіт: акти прихованих і / або особливо важливих або складних робіт;
ж) підписують акти приймального контролю всього обсягу робіт або їх етапів. В актах відображають: види і одиниці робіт, їх виконані обсяги, терміни і якість.

9.2. Підрядник, з метою сприяння здійснення контролю і прийому робіт:
а) веде Загальний журнал робіт і подає його на вимогу Замовника і / або куратора;
б) готує і підписує акти вхідного, операційного та приймального контролю;
в) усуває недоліки робіт, зазначені Замовником та / або куратором;
г) виконує вказівки Замовника про дотримання технології і порядку виконання робіт згідно п.8 цього договору.

9.3. Контроль якості і приймання виконаних робіт (етапів робіт) здійснюється відповідно до їх календарним планом, що входить до проектно-кошторисну документацію цього договору або на підставі листів-повідомлень серед усіх його учасником про дату і час прийому робіт або їх етапів.

9.4. Підрядник організовує, а Замовник здійснює приймання робіт (етапу робіт).
В приймання робіт повинні брати участь:
– куратор, найнятий Замовником;
– агенти «Ринку профі» щодо забезпечення підрядників і замовників;
– представники органів влади та органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених законом або нормативно-правовими актами.

9.5. Передача робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами і всіма особами, які повинні брати участь у цьому прийомі.
У разі відмови однієї із сторін від підписання акту про це вказується в акті, і він підписується другою стороною, всіма учасниками прийому робіт, а також експертом або куратором, акредитованими «Ринком профі». При відмові одного або декількох учасників прийому виконаних робіт від підписання акта про це вказується в акті, і він підписується стороною / сторонами та іншими учасниками прийому робіт.
Акт, що не підписаний однією зі сторін і / або учасником прийому, може бути визнаний судом недійсним лише у разі визнання обґрунтованими мотиви відмови від його підписання.

9.6. Достатні обґрунтування мотивів відмови від підписання акта прийому виконаних робіт:
а) невідповідність результату роботи, в момент її прийому, проектно-кошторисної документації, вимогам ДБН або зазвичай пред’явленим до роботи відповідного характеру, та / або затвердженим «Ринком профі»;
б) недосягнення показників роботи інженерно-технічного обладнання та / або мереж (комунікацій), визначених в їхніх паспортах або у відповідній нормативно-технічної документації;
в) не дотримання умов цього договору:
– по виконанню робіт відповідно до проектно-кошторисної документації;
– по виконанню вказівок Замовника та / або його Куратора;
– по веденню Загального журналу робіт.

9.7. Недоліки робіт або використовуваних для виробництва робіт матеріалів і устаткування, виявлені при контролі і / або прийомі робіт (її етапів) повинні бути усунені Підрядником, які виконали ці роботи, за його рахунок.
Факт виявлення та зміст недоліків фіксується в Загальному журналі робіт і / або в протоколі розбіжності до акту прийому робіт і / або в листі-повідомленні про виправлення недоліків.
Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі їх приймання (явні недоліки).

9.8. Якщо після приймання роботи Замовник виявив відступи від умов договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані підрядником, він зобов’язаний негайно повідомити про це Підрядника і «Ринок профі»  листом -Повідомлення “про виправлення недоліків” протягом 10 днів з дня їх виявлення.

9.9. При виникненні між Замовником та Підрядником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу будь-якого з них має бути призначена експертиза.
Витрати на проведення експертизи несе Підрядник. Якщо експертизою встановлено:
– відсутність порушень цього договору;
– відсутність зв’язку між діями Підрядника та виявленими недоліками, то витрати на цю експертизу відшкодовує Замовник.
Експертизу проводять акредитовані «Ринком профі» експерти, обрані Замовником.

10. Порядок оплати прийнятих робіт

10.1 Замовник зобов’язаний здійснювати платежі Підряднику, згідно з календарним планом оплати, який є невід’ємною частиною проектно-кошторисної документації цього договору, в якому передбачені:
– передоплата в розмірі 5% від суми договору на розробку проектно-кошторисної документації до цього договору протягом 5 днів після підписання цього договору,
– оплата робіт (етапів робіт), згідно з актом їх прийому протягом 5 днів з дати його підписання.

10.2. Замовник має право призупинити платежі Підряднику тільки на підставі рішення суду про припинення оплат до розгляду спору між ними по його суті. В цьому випадку Підрядник отримує право на призупинення робіт на час розгляду спору.

11. Гарантії якості

11.1. Підрядник гарантує можливість експлуатації об’єкта та / або результатів проведених ним робіт згідно проектно-кошторисної документації протягом 10 років з дня підписання акту про прийом виконаних робіт, якщо інший термін не встановлено в титулі до цього договору.

11.2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені в межах гарантійного терміну, якщо він не доведе, що вони сталися в наслідок:
– природного зносу результату робіт або його частин;
– неправильної його експлуатації, або інструкції по його експлуатації, розроблені не Підрядником;
– неналежного ремонту об’єкта (результату роботи Підрядника) самим Замовником або третіми особами.

11.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків Замовник повинен заявити про них Підряднику і «Ринку профі»  у 15 денний термін після їх виявлення, визначити суму неустойки і збитків, пов’язаних з цими недоліками.
Підрядник повинен сплатити неустойку, передбачену цим договором, або усунути недоліки в розумні терміни, а також відшкодувати збитки, пов’язані з цими недоліками, в тому числі простоєм в експлуатації об’єкта (результату робіт).

11.4. Розумними вважаються терміни, що не перевищують термін виконання цього виду та обсягу робіт, визначені в проектно-кошторисної документації цього договору.
У разі відмови Підрядника від сплати неустойки, або усунення недоліків, або відшкодування суми збитків, заявлених Замовником, суперечка розглядає суд, визначений в цьому договорі.

11.5. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник.

11.6. Гарантійний термін може бути змінений за згодою сторін.

12. Відповідальність. Санкції.

12.1. При порушенні договору, тобто невиконання або неналежного виконання умов договору винна сторона сплачує іншій стороні неустойку, визначену цим договором та відшкодовує збитки, понесені іншою стороною через цих порушень.

12.2. Збитки, понесені Підрядником через порушення договору Замовником, визначаються як сума недоотриманого доходу, яку він міг отримати від цього договору при належному виконанні Замовником.

12.3. Збитки завдані Замовником через порушення договору Підрядником визначаються як сума: – недоотриманого доходу, яку він міг отримати від здачі цього приміщення в оренду за ціною оренди аналогічних приміщень в мікрорайоні його знаходження, і витрат, необхідних на усунення цих недоліків, розрахованих на основі проектно-кошторисної документації цього договору.

12.4. Неустойка становить 10 % від суми вартості етапу робіт, в якому відбулися порушення.

12.5. Пеня складає 0,1% від суми оплати за кожен день прострочення платежу, 0,1% від вартості етапу робіт за кожен день прострочення здачі цих робіт.

13. Права сторін 

13.1.Підрядник має право:
а) на пріоритет перед іншими акредитованими «Ринком профі»  організаціями на укладення договору підряду з Замовником на види робіт, суміжні його робіт на об’єкті цього договору;
б) на сприяння в організації та виконанні робіт;
в) на своєчасну оплату робіт, її етапів згідно з календарним планом оплат, що входить до проектно-кошторисну документацію до цього договору;
г) на отримання сум неустойок, пені та відшкодування збитків, визначених згідно з цим договором.

13.2. Підрядник має право розірвати договір підряду і вимагати відшкодування збитків:
а) якщо Замовник не виконає умови сприяння Підряднику, визначені в цьому договорі;
б) якщо Замовник, який взяв на себе поставку частини матеріалів і устаткування, порушив встановлені терміни їх поставки на 3 і більше робочих дня;
в) якщо Замовник не змінить вказівки про спосіб виконання робіт або не усуне інші перешкоди:
– загрозливі якості або придатності результату робіт;
– становлять загрозу для життя і здоров’я людей;
– призводять до порушення екологічних та санітарних правил, правил безпеки роботи людей.

13.3. Підрядник має право:
а) на плату за виконання роботи (її етап), якщо неможливість закінчення роботи або знищення результату робіт сталися через:
– недоліків матеріалу, поставленого Замовником, виявлених в ході робіт і не могли бути встановлені, при звичайному її прийманні;
– вказівок Замовника;
– пропуску строку прийняття виконаної роботи;
б) на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості;
в) на отримання всієї суми оплати вартості робіт за цим договором, в разі зменшення обсягу робіт, узгоджене з Замовником, за умови досягнення їх належної якості та / або показників необхідних для експлуатації об’єкта відповідно до ДБН.

13.4. Замовникмає право:
а) здійснювати нагляд і контроль якості і ходу робіт Підрядника, не втручаючись в його діяльність;
б) перевіряти ведення Загального журналу робіт і вносити в нього відповідні вказівки Підряднику;
в) делегувати право контролю і нагляду за веденням робіт і Спільного журналу робіт куратору, вказаною в листі-повідомленні Підряднику «Про контроль і нагляд робіт» в рамках своїх прав;
г) на припинення робіт Підрядника на одну добу для врегулювання суперечок і / або для прийняття рішення за технологією або порядку проведення робіт;
д) на відшкодування збитків, отримання сум неустойок і пені згідно з цим договором.

13.5.Замовникмає право розірвати договір підряду і вимагати відшкодування збитків:
а) якщо Підрядник не приступив до роботи в календарні терміни, визначені в проєкі організації та у графіку виконання робіт;
– не дотримання норм використання матеріалів і обладнання, кошторисної документації до цього договору або суттєво їх заповідь, конче буде
б) якщо Підрядник припустився недоліки в роботі або не виконав вказівки Замовника щодо їх усунення у встановлені ним строки;
в) якщо є недоліки у роботі:
– порушення технологій виробництва робіт, застосування матеріалів і використання обладнання;
– порушення техніки безпеки і норм екологічного ведення робіт;
– термінів та графіку виконання робіт,
– не щоденна ведення Загального журналу робіт.

14.Прикінцеві положення

14.1 Цей Договір укладено в двох примірниках з 10 невід’ємними додатками:
1) архітектурний та/або дизайн проект;
2) проект організації робіт (ПОР);
3) проект виробництва робіт (ПВР);
4) кошторис робіт (з локальними та загальним);
5) графік поставки матеріалів та обладнання;
6) графік виробництва та прийому етапів робіт;
7) графік оплати матеріалів та етапів робіт;
8) шаблон  Загального журналу робіт;
9) договір страхування робіт та відповідальності підрядника;
10) дозвіл на початок робіт.
Договір страхування та дозвіл на початок робіт додаються у тижневий термін з дати укладання цього договору.

14.2. Ці примірники  зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

14.3. Якщо одне з положень цього Договору стає недійсним, то це не тягне за собою недійсність решти його положень. Недійсне положення замінюється допустимим в правовому відношенні.

14.4. Зміни проводяться в письмовій формі з затверджуванням їх обома сторонами.

15. Підписи сторін

Замовник _____________                               Підрядник__________________

 

Comments are closed