Договори

Для всіх Підрядників на “Ринку профі” діють стандартизовані договори, а саме: 1. Договір послуг Підряднику (з забезпечення отримання та оплати замовлень); 2) Договір підряду №1 (лонг). 3) Договір підряду №2 (шорт)

Continue reading

Договір підряду №2

Договір підряду № 2 м. _____                                                                                                       __.__.20__ _________________________________________________________________, надалі за текстом – “Замовник”, в особі _________________________________________________, який діє напідставі _________________________________________________________________, з однієї сторони та __________________________________________________________________надалі за текстом – “Підрядник”, в особі ________________________________________________, який діє на підставі ____________________, з іншої сторони, надалі за текстом при спільному згадуванні  – “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”, уклали…

Continue reading

Договір з послуг Підряднику

Договір послуг Підряднику № __ (з забезпечення отримання та оплати замовлень) м.______________                                                   _________________ 2022 р. «________________», у особі __________________________________________ ____, що діє на підставі статуту, іменований…

Continue reading

Договір підряду

Договір підряду № 1   Місто__________________ Тел. агента_____________________ Кількість сторінок________________ Кількість додатків________________ Дата укладання_______________ Дата початку робіт______________ Дата закінчення робіт____________   Сторони договору 1 Замовник назва       код ЄДРПОУ       ІПН       керівник (ПІБ)       тел. e-mail       адреса    …

Continue reading

Дговір послуг з підбору підрядників

Договір  послуг з відбору підрядників № __ м.___________________                                                      _________________ 2022 р  «________________», у особі __________________________________________, що діє на підставі статуту, іменований надалі Замовник, з…

Continue reading

Компетентність 1004

Професійний досвід: 1) Досвід роботи за фахом інженера-будівельника (39 років); 2) Досвід роботи як судового експерта (19 років).

Continue reading

Кваліфікація 1004

1)  1981 рік, інженер-будівельник-фортифікатор, Калінінградське вище військове інженерне училище; 2) 2000 рік, судовий експерт на підставі свідоцтва судового експерта № 803 виданого Міністерством юстиції України за спеціальностями: 10.6 – дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів, 10.7 – розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками, 10.10 –…

Continue reading

Кваліфікація 1003

1. Інженер будівельник 1978-1983р., спеціальність – водопостачання та каналізація, Донбаська національна академія будівництва та архітектури (кол.Макіївський інженерно-будівельний інститут); 2. Судовий експерт 1) Свідоцтво судового експерта №951 діє по 26 жовтня 2021р., зі спеціальностей: 10.6 “Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів” 10.7 “Розподіл земель та визначення порядку користування…

Continue reading

Кваліфікація 1002

Свідоцтво № 1408 від 29 січня 2010 року, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України вул. В.Наумовича, буд. 4а, к. 20, м. Київ, 03164

Continue reading

Кваліфікація ID 1001

Параметри Надано особою Перевірено Фах та спеціалізація інженер-будівельник  Так Досвід за фахом (років):  2  Так Досвід експерта (років):  18  Ні Свідотство  Будівельно-технічного експерта   Так Дипломи  ВНЗ   Дипломи  Диплом кан.тех.н.   Так  Освіта    Професійна освіта    ВНЗ (назва) Київський національний університет будівництва та архітектури;  Так  Місто Київ  Так  Фах та спеціалізація Міське…

Continue reading