Визначення

                                                                  Компанії «Ринку профі».

Компанії «Ринку профі» виконують роботи  наступних напрямків:

будівництво, реконструкція та капітальний ремонт будівель, споруд та приміщень, а також фундаментні, монтажні, влаштування та ремонт покрівлі та фасаду, встановлення вікон та дверей, електрика, сантехника, теплотехніка, оздоблювальні роботи: стін, стелі та підлоги, ремонт побутової техніки та авто, виробництво та зборка меблів, пристрій ландшафту.

Компанії очолює директор, а забезпечує будівництво та ремонт головний інженер з будівництва..

Всі компанії, представлені в Реєстрі акредитовані «Ринком профі», тобто верифіковані (перевірені) їх офіційні, особистісні та професійні дані:
1) бізнес-анфас – склад компанії, її розцінки, договори, міста робіт і вахти, оцінки замовників;
2) профіль — показники професійної компетентності її штатних інженерів та робітників: професійних знань, вмінь та здібностей, професійно важливі якості та особливостей, досвіду навчання та робіт, сертифікатів та свідоцтв про розряди кваліфікації.
3) портфоліо – матеріали, що підтверджують показники профілю.

Верифікація здійснюється шляхом:
— перевірки достовірності особистих і кваліфікаційних документів її штатних інженерів та бригадирів;
— перевірки фактичних обсягів і термінів виконаних робіт;
— звукозапису телефонних відгуків замовників і менеджерів про працівника диспетчеру колл-центру або агенту «Ринку профі»;
— відеозаписи результатів робіт, відгуків замовників, менеджерів і експлуатуючих організацій;
— ведення обліку всіх відгуків, оцінок та рекламацій замовників та інспекторів.

Сертифікація компанії проводиться експертним комітетом «Ринку профі»:
за здатністю (по знанням і вмінням) використання певних матеріалів, інструментів, механізмів або обладнання відповідно до вимог і технологій, затвердженим виробником та здатності до управління командою.
Сертифікація проводиться шляхом:
— моніторингу обсягів, складності і якості її робіт експертами;
— онлайн моніторингу відгуків і оцінок замовників про якість робіт, вироблених з використанням сертифікованих спеціалізацій;
— онлайн мониторингу відгуків та оцінок якості управління командою її членами та замовниками.

 Кваліфікація компанії  (привласнення розряду) проводиться експертним комітетом «Ринку профі» щодо здатності виконувати типові роботи певного рівня складності в нормативні терміни зі стабільною якістю.
Кваліфікація проводиться шляхом:
– верифікації кваліфікацій її штатних інженерів та бригадирів;

— моніторингу обсягів, складності і якості відповідних робіт експертами;
— онлайн моніторингу відгуків і оцінок замовників про обсяги, складності та якості виконаних робіт;
— онлайн мониторингу відгуків та оцінок якості управління командою її членами та замовниками.

                                             ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 

                                                                             Головного інженера з будівництва

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність Головного інженера по будівництву.

1.2. Головний інженер з будівництва призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.3. Головний інженер з будівництва підпорядковується безпосередньо директору

підприємства.

1.4. На посаду Головного інженера по будівництву призначається особа, яка має вищу

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж роботи на керівних посадах в

галузі будівництва не менше 5 років.

1.5. Головний інженер з будівництва повинен знати:

законодавство та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність

будівельних організацій; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства;

перспективи технічного та економічного розвитку підприємства; виробничі потужності

підприємства; основи технології проведення робіт; порядок розробки і затвердження планів

будівництва; технологію і способи ведення будівельних робіт; будівельні норми і

правила; вимоги організації праці при творі будівельних об’єктів; порядок

фінансування капітальних вкладень і залучення інвесторів; порядок розробки та

оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації, ведення обліку та складання

звітів про діяльність підприємства в галузі будівництва; порядок укладення та виконання

господарських і фінансових договорів; науково-технічні досягнення і досвід передових

підприємств в галузі будівництва; економіку, організацію виробництва, праці та управління;

правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і

протипожежного захисту.

1.6. В період тимчасової відсутності Головного інженера по будівництву його обов’язки

покладаються на його заступника, виконроба або майстра.

 

2. Функціональні обов’язки

Головний інженер з будівництва:

2.1. Забезпечує виконання робіт з будівництва, цільове і раціональне

використання ресурсів.

2.2. Очолює роботу по поліпшенню і здешевленню проектно-вишукувальних робіт,

вдосконалення організації виробництва і впровадженню прогресивних методів

будівництва, скороченню витрат на здійснення будівельних робіт і підвищенню

якості, а також скороченню термінів їх проведення.

2.3. Керує розробкою перспективних і поточних планів будівництва, реконструкції,

а також планів введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

2.4. Бере участь у складанні бізнес-планів в частині технічного переозброєння і

підвищення ефективності виробництва, у визначенні необхідних фінансових коштів, в

тому числі коштів інвесторів, для будівництва, проектування та придбання обладнання,

а також джерел фінансування капітальних вкладень, підрядних організацій для

виконання робіт з капітального будівництва в умовах ринкових методів господарювання.

2.5. Вживає заходів щодо своєчасного укладення господарських та фінансових

договорів з підрядними організаціями на проектно-вишукувальні та будівельно-монтажні

роботи, з підприємствами – на придбання матеріалів і обладнання.

2.6. Стежить за виконанням контрагентами зобов’язань за договорами, бере участь в

складанні претензій при неналежному виконанні зобов’язань.

2.7. Забезпечує наявність всієї необхідної інформації для розробки проектно-

кошторисної документації та матеріалів по об’єктах будівництва.

2.8. Забезпечує контроль за дотриманням вимог законодавства про охорону

довкілля, а також технічний нагляд і контроль за термінами і якістю виконання

всіх будівельно-монтажних та інших будівельних робіт, за їх відповідністю затвердженої

проектно-кошторисної документації, будівельним нормам, правилам, стандартам і технічним

умовами, нормам техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної

захисту, вимогам організації праці.

2.9. Погоджує з органами, що здійснюють технічний нагляд, питання, пов’язані

з установкою, випробуванням і реєстрацією устаткування на будівельних майданчиках.

2.10. Контролює витрачання коштів, виділених на придбання обладнання і

будівельних матеріалів, дотримання правил зберігання та якість консервації обладнання і

будівельних матеріалів.

2.11. Проводить роботу по здачі, приймання та введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

2.12. Сприяє впровадженню раціоналізаторських пропозицій і удосконалень,

здешевлюють вартість і скорочують терміни будівництва, скороченню термінів окупності

капітальних вкладень (без зниження міцності конструкцій і погіршення якості будівельних

робіт).

2.13. Забезпечує впровадження прогресивних форм організації праці, доцільне

використання професійно-кваліфікаційного потенціалу працівників, зайнятих в

підлеглих йому підрозділах.

2.14. Організовує роботу з ведення обліку і складання звітності з будівництва.

 

3. ПРАВА

Головний інженер з будівництва має право:

3.1. Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання по колу питань,

що входять в його функціональні обов’язки.

3.2. Контролювати виконання планових завдань і робіт, своєчасне виконання

окремих доручень і завдань підлеглими йому підрозділами.

3.3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, що відносяться до питань

діяльності Головного інженера по будівництву, підпорядкованих йому підрозділів.

3.4. Вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій

для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входять в компетенцію

Головного інженера по будівництву.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Головний інженер з будівництва несе відповідальність за:

4.1. Результати і ефективність виробничої діяльності підприємства в межах

своєї компетенції.

4.2. Незабезпечення виконання своїх функціональних обов’язків, а також роботу

підлеглих йому підрозділів підприємства з питань їх виробничої діяльності.

4.3. Недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт з питань,

належать до його компетенції.

4.4. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень адміністрації підприємства.

4.5. Невжиття заходів щодо припинення виявлених порушень правил техніки безпеки,

протипожежних та інших правил, що створюють загрозу діяльності підприємства і його

працівникам.

 

5. УМОВИ РОБОТИ

5.1. Режим роботи Головного інженера по будівництву визначається відповідно до

Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

5.2. У зв’язку з виробничою необхідністю Головний інженер з будівництва може

виїжджати в службові відрядження (в т.ч. місцевого значення).

5.3. Для вирішення оперативних питань щодо забезпечення виробничої діяльності

Головному інженеру з будівництва може виділятися службовий автотранспорт.

6. МАСШТАБ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВПЛИВ РІШЕНЬ

6.1. Головному інженеру з будівництва для забезпечення його діяльності

надається право підпису організаційно-розпорядчих документів з питань,

що стосуються виконання його обов’язків.

 

Comments are closed