Стандарти

1. Стандарти арбітражу РП складаються з:

1) Регламенту арбітражної комісії Біржі з медіації, згідно Закону України «Про медіацію» 

2) Етичного кодексу медіаторів – членів арбітражної комісії Біржі;

3) Регламентів роботи відповідних постійно діючих третейських судів;

4) Законів України «Про третейські суди» , «Про медіацію»   

5) Вимог до кваліфікації та професійної компетентності третейських суддів та членів арбітражної комісії РП;

6) Порядку ведення реєстру третейських суддів та медіаторів РП;

7) Стандартів угод з відповідними постійно діючими третейськими судами.

2. Стандарти та тарифи Арбітражу приймаються загальними зборами РП за поданням її Правління та узгодженням її відповідних постійних комісій.

3. Біржа публікує чинні стандарти Арбітражу та їх проекти на своєму сайті для використання та обговорення для їх постійного поліпшення.

Comments are closed