Резюме Охременка

РЕЗЮМЕ
Прізвище, ім’я,
по-батькові:
Охременко Сергій Володимирович
Дата народження: 24 серпня 1959 року
Організація: ТОВ «ДРБП «Новобудова»
Цивільний стан: Одружений, 2 сина (Олег -1981 р.н., Антон -1987 р.н.)
Мобільний телефон: 0668439383
Електронна адреса: svokhremenko@gmail.com.ua
Інтернет-сторінка: https://ubib.in.ua , www.bba.in.ua, http://mpz.com.ua/  http://rprs.in.ua/, https://orcid.org/0000-0002-5916-1736
Ступінь володіння іноземними мовами: Українська та російська – вільно.
Відомості про освіту (найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися) В 1981р. закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «математик, викладач математики».

В 2019 р. закінчив аспірантуру Інституті професійно-технічної освіти НАПН України та захистив дисертацію доктора філософії  у галузі освіта. За спеціалізацією “Професійна освіта”.

Відомості про професійний досвід (яку посаду обіймаєте зараз, попередні посади, із зазначенням стажу роботи та короткого опису діяльності) у хронологічному порядку 13 грудня 2012 року по теперішній час директор ТОВ «ДРБП «Новобудова», створення нового організованого віртуального ринку будівельних послуг, послуги оренди торгівельних та офісних приміщень, послуги колл-центру та електронного магазину будівельних товарів та послуг, меблів та заказів на товари та послуги.
Створення прообразів саморегульованих  організацій в будівництві.

17.06. 2007 заст. директора, а з 2009 року по 13.12.2012 р.
директор ТОВ «Донбас-Мегасервіс». Девелоперська діяльність по реконструкції допоміжного виробничого приміщення (4150 м2) в торгівельно-офісний комплекс в центрі Донецька, оптова торгівля вугіллям та обладнанням.

28.05.2005 року  по 16.10. 2009 року директор ТОВ «Ресурс – Регіон». Оптова торгівля вугіллям та обладнанням, інвестиційна діяльність в відновлення вугільної копальні та комплексу сухого збагачення вугілля на базі ВАТ «Торезський машинобудівний завод».

16.01.2005 року по 27.05. 2005 року голова правління ВАТ «Торезський машинобудівний завод». Випуск запчастин  шахтного обладнання, монтаж індивідуальних систем опалення, відновлення та експлуатація вугільних котелень у м. Торез Донецької області.

25.10. 1995 року по 25.11.2006 року голова наглядової ради «Донецького відкритого університету» – засновника приватного вищого навчального закладу  «Донецький інститут соціальної освіти» з факультетами: економіки підприємства, філології та перекладу, психології, журналістики, дошкільного на начального навчання (3200 студентів). Впровадження проектів змішаного навчання та навчання за індивідуальних навчальних планів та за індивідуальних практичних завдань.

25.09. 1995 року по 15.01.2002 року директор ТОВ «Союз-Восток» Оптова торгівля обладнанням та вугіллям, організація інвестиційного проєкту з відновлення охрової копальні та охро-помольного цеху на заводі “Емаль” м. Краматорськ Донецької області.

20.10. 1994 року по 25.09.1995 року директор ТОВ «Вісво».
Оптова торгівля продуктами харчування, зовнішньоекономічна діяльність, реалізація інноваційного проекту «Гідропонна овочева теплиця» (5000 м2) в Донецькій області.

22.04.1993 року по 20.10.1994 директор Донецького міського  науково-методичного центру освіти. Науково-методичне та інформаційно-організаційне забезпечення міських профільних асоціацій викладачів середніх загальноосвітніх шкіл.

1. 10.1990 року по 21.04.1994 рік голова комісії з культури, освіти та спорту Донецької міської ради. Законотворча та нормотворча діяльність, розроблення закону «Про освіту» в комісіях ВРУ, Положень про «Акредитацію закладів освіти» та «Про організацію навчального процесу в ВНЗ», «О школі» , «О ВНЗ», «Методики розрахунку нормативів фінансування на одного учня» в Міністерстві освіти України.
Організація створення профільних асоціацій викладачів середніх шкіл в місті Донецьк як прообразів саморегульованих організацій в сфері освіти.

1.10.1989 року співголова Донецької обласної творчої спілки  вчителів.

1.09.1988 року по 1.10.1990 рік вчитель математики СШ № 60 в м. Донецьк. Впровадження інноваційних освітніх технологій (командного різно-рівневого прискореного навчання) та їх експериментальна перевірка ефективності.

1.08.1983 року по 1.09.1988 рік вчитель математики СШ № 51 в м. Донецьк. Розроблення та втілення репетиторських технологій у груповому навчанні.

 

Список опублікованих статей, тез та дисертації Охременко С.В.

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації

 1. Охременко С.В., Костюченко, М.П. Ринкова стратегія розвитку вищих технічних навчальних закладів України. Наукові праці ВНЗ “ДонНТУ”. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». Красноармійськ. 2015. № 2(17). С. 97–107.
 2. Охременко С.В., Костюченко, М.П. Алгоритм реактивного освоєння діяльності. Наукові праці ВНЗ “ДонНТУ”. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. 2016. № 1-2 (18-19). С. 112–125.
 3. Охременко С.В. Можливості формування та розвитку професійної компетентності на основі адаптивної онлайн технології і систем CRM і ERP. Електронний фаховий журнал Теорія і практика професійної освіти. К, 2017. Вип. 12 (1). С. 142–154 . Режим доступу: https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/3/issue/view/47/TMPO12
 4. Охременко С.В. Технологія управління синергією класу. Молодь і ринок щомісячний науково-педагогічний журнал ДДПУ ім. І. Франка. Дрогобич. 2018. № 3(158). С. 155 – 162.
 5. Охременко С.В. Прагматична і конвенційна структура професійної компетентності. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси, 2018. № 1. С. 87 – 94.
 6. Охременко С.В. Збалансована система педагогічних умов освітнього середовища ПТНЗ на основі онлайн технологій. Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка. 2018 Випуск 2 (37), Частина 2. С. 121–129.
 7. Охременко С.В. Технологія створення освітнього середовища ПТНЗ на основі онлайн технологій. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 2018 Випуск №156 серія: Педагогіка. С. 94–100.
 8. Охременко С.В. Збалансована система показників й індикаторів якості професійної компетентності. В кн.: Костюченко М.П. Теоретико-методологічні аспекти управління якістю [текст]: навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей: У 2-х частинах. Частина ΙΙ. Видання друге, зі змінами та доповненнями. К.: Видавничий дім «Кондор». 2019. С. 333–344.
 9. Охременко С.В., Костюченко, М.П. Онлайн база контенту освоєння діяльності. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2020. №2 (158). С. 42–51.

Наукові праці, опубліковані в зарубіжних періодичних виданнях

 1. Охременко С.В. Онлайн ассесмент-центр для онлайн вимірювання професійної компетентності в процесі професійного навчання. Colloguium-jоurnal. Pedagogical sciences. 2021. №12 (99). С. 66-69.

Наукові праці, опубліковані у журналі, що входить до науково метричної бази Web of Science

 1. Охременко С.В., Костюченко, М.П., Каленський А.А. Онлайн-індикатори професійної компетентності будівельників. Інформаційні технології та засоби навчання. 2022. Том 91, №5 С. 52-69.

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації

 1. Охременко С.В. Реєстр профілів компетентностей як фактор сталого розвитку суспільства. Професійна освіта в умовах сталого розвитку: тези міжнар. конф. (м. Київ, 1-2 грудня 2016 р.). Київ: Інститут професійно-технічної освіти НАПН. 2016. С. 129-132.
 2. Охременко С.В. Маркетинг дистанційного навчання. Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: тези, І Всеукр.веб-конф. (м. Київ, 5-19 березня 2017 р.). Київ: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. С 134-137.
 3. Охременко С.В. Структура адаптивної онлайн технології. Науково-методичне забезпечення професійно-технічної освіти, тези: ХІ Всеукр.веб-конф. (м. Київ, 5-19 березня 2018 р.). Київ: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. 2017. С. 159–162.
 4. Охременко С.В. Онлайн управління завданнями та відносинами в процесі професійного навчання. Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: ІІ Всеукр.веб-конф. (м. Київ, 28 лютого 2018 р.). Київ: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. 2018. С. 90–93.
 5. Охременко С.В. Онлайн управління із забезпечення якості професійної освіти. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Київ, 5-19 березня 2018 р.). Київ: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. 2018. С. 243–246.
 6. Охременко С.В. Педагогічна технологія управління методом проектів. Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі. Всеукраїнсської науково-практичної веб-конф. (м. Київ, 18 грудня 2018 р.). Київ: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. 2018. С. 103–107.
 7. Охременко, С.В. Сайт та колл-центр для системи виробничого навчання. Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Матеріали Всеукраїнської  web-конференції. (м. Київ, 20 травня 2019). Київ: Інститут професійно-технічноїосвіти НАПН України. 2019. С.
 8. Охременко С.В., Лапінский В.В. Онлайн база контенту освоєння діяльності. Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з інтернет підтримкою. (м. Київ, 29–30 травня 2020р.). Київ: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. 2020. С. 190 – 194.
 9. Охременко, С.В., Лапінский В.В. Pedagogical technology of online method of projects Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання). (м. Київ. 28 – 29 травня 2020 р.). Київ: Педагогічна думка. 2020. С 93–96.
 10. Охременко С.В. Гильдия практикующих психологов в форме саморегулируемой организации. Психология в образовательном пространстве: тезиси докл. межд. Конф. (г. Донецк 17-18 ноября 2012 г.) Донецк: ДонНУ, 2012. С. 219–223.
 11. Охременко С.В. О сертификации компетентностей специалистов на рынке труда и услуг. Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: тезиси докл. міжнар. конф. Братислава: Академічне співтовариство Міхала Балудянского. Всеукраїнська спілка вчених економістів. 2016. С. 25–26.
 12. Охременко С.В. Инновации в инфраструкткре рынка труда и услуг. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали 9 Міжнар.бізнес-форуму (Київ 17 березня 2016 р.). Київ: Київ. нац. торг.-екон. Ун-т. 2016. С.127–128.
 13. Охременко С.В. Адаптивна онлайн-технологія управління професійним навчанням. Адаптивні процеси в освіті: зб. матер. (тез доповідей) 1-го Міжнар. наук. форуму; Київ-Харків, 2022, Вип. 1(4). С.119–121. Режим доступу: URL: https://lib.iitta.gov.ua/730339/
 1. Охременко С.В. Будівельна біржа – система ефективного використання ресурсів. «Енергоощадні машини і технології», Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 травня 2022 р. К.: КНУБА, 2022. С. 187-191. Режим доступу: URL: https://drive.google.com/file/d/1R4EEdp2xtfxlRBpzZmlnC1beGLri9ajO/view
 1. Охременко С.В, «Формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі з використання онлайн-технологій». Дисертація доктора філософії з професійної освіти 015. ІПТО НАПНУ К., 2022. Режим доступу: URL: https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1441-spetsializovana-vchena-rada-df-26458013

 

Comments are closed